صندلی

نمایش 1–16 از 32 نتیجه

صندلی ناهارخوری یکی از مهمترین بخش های یک سرویس ناهارخوری است.

یکی از مهمترین عواملی که در انتخاب یک سرویس غذاخوری  مناسب نقش دارد ابتدا راحتی آن به هنگام نشستن است.

اگر استاندارد ساخت در این محصولات رعایت نشود هیچ گاه شما از یک دورهمی لذت نمی برید.

فاما با تکیه بر دانش ، خلاقیت و تجربه بالا در ساخت صندلی چوبی همواره تلاش کرده تا بهترین کیفیت را به شما ارئه نماید. این اعتماد شما بوده که اکنون پس از سالها تجربه همچنان از مسیر کیفیت خارج نشده ایم .

فاما با تولید سرویس ناهارخوری برای کاربرد های متفاوت سعی بر کسب رضایت شما دارد.

صندلی رستورانی و صندلی خانگی از تولیدات فاماست.

کیفیت ساخت تولیدات فاما به نحوی است که پس از سالها همچنان فاما در خانه شما ماناست.

در طراحی های تولیدات  فاما به ارتفاع نشیمن ، ارتفاع استاندارد دسته و پشتی ها و فا صله بین پایه ها ، دقت شده است.